موضوعات = هنرهای کاربردی
تعداد مقالات: 11
1. مطالعه فرم و آرایه‌ها در آبریزهای دسته اناری سده‌های سوم تا هفتم هجری قمری درخراسان بزرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

10.30508/fhja.2021.139290.1026

زهرا زاده ایمانیان؛ مهدی صحراگرد


2. بررسی تطبیقی تکنیک جووک کاری و خاتم کاری در صندوق قبر شاه اسماعیل اول صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

10.30508/fhja.2021.521842.1049

زینب مرادیان قوجه بگلو؛ ولی جوادی آذر؛ امید شیخ بگلو


3. بررسی عوامل موثر بر ایجاد و ارتقاء دلبستگی به مکان در کتابخانه های عمومی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.30508/fhja.2020.128064.1008

سیده مریم مجتبوی؛ مهسا نامدار فیض آبادی،؛ حامد آزادیون


5. تحلیل فرایند کتاب‌آرایی نسخه‌ی هفت‌اورنگ جامیِ محفوظ در مجموعه‌ی فریر (معروف به جامی فریر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1399

10.30508/fhja.2020.128613.1010

زینب صفریان؛ سحر چنگیز


7. مبانی نظری معماری اشراقی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 10-19

10.30508/fhja.2020.44492

سیدموسی دیباج