تعداد مقالات: 17
1. مبانی نظری معماری اشراقی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 10-19

10.30508/fhja.2020.44492

سیدموسی دیباج


8. بررسی عوامل موثر بر ایجاد و ارتقاء دلبستگی به مکان در کتابخانه های عمومی ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 82-107

10.30508/fhja.2020.128064.1008

سیده مریم مجتبوی؛ مهسا نامدار فیض آبادی،؛ حامد آزادیون


10. بررسی تطبیقی تکنیک جووک‌کاری و خاتم‌کاری در صندوق قبر شاه اسماعیل اول صفوی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 108-131

10.30508/fhja.2021.521842.1049

زینب مرادیان قوجه بگلو؛ ولی جوادی آذر؛ امید شیخ بگلو


13. مطالعه تطبیقی معناشناسی حکمی موجودات مابعدالطبیعی در هنرهای مصوّر ساسانی و ایلخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

10.30508/fhja.2021.520537.1044

سید محمد طاهری قمی


14. رویکرد هنری دورة قاجار و تأثیر آن بر فعالیت هنرمندان پس از مشروطه مطالعة موردی مقالة «فتوای من» از عارف قزوینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

10.30508/fhja.2021.521512.1047

حسن خیاطی؛ محسن نصیری


15. مقایسه الگوی ارزیابی اخلاقی آثار هنری از منظر نوئل کرول و بریس گات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.30508/fhja.2021.136218.1022

جواد امین خندقی


17. مطالعه نشانه‌شناختی بن‌مایه‌های تزئینی در صحن آزادی آستان قدس رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.30508/fhja.2021.521689.1048

فاطمه غفوریفر؛ فرنوش شمیلی