موضوعات = هنرهای تجسمی
تحلیل بازنمایی مفاهیم فرهنگ و تمدن در نگاره‌ی دربار جمشید در شاهنامه‌ی طهماسبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1401

10.30508/fhja.2022.534385.1096

سحر ذکاوت؛ خشایار قاضی‌زاده


بررسی تصویرگری نسخه خطی پزشکی مصورذخیره خوارزمشاهی محفوظ درکتابخانه ملی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.30508/fhja.2022.547261.1119

حامد ممکن


خوانش آیکونولوژیک «گل» در مجموعه‌ی فتوکلاژهای «تصویر خیال» اثر بهمن جلالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30508/fhja.2022.550019.1127

لیدا شبانی آباده؛ الناز اعتمادی


مطالعه تجمل‌گرایی در آثار هنری امویان در شام و اندلس

دوره 2، شماره 5، شهریور 1400، صفحه 10-31

10.30508/fhja.2022.543107.1108

الهام اکبری؛ ابوالقاسم دادور


معرفی الگوی بهره گیری از نقاشی قهوه خانه در طراحی محیط بازی رایانه ای

دوره 2، شماره 4، خرداد 1400، صفحه 104-120

10.30508/fhja.2021.532141.1072

پریسا علیخانی؛ مهدی محمدزاده؛ بهروز مینایی