موضوعات = هنرهای تجسمی
پرسپکتیو در آثار چاپ سنگی سیدالشعرا (مطالعه موردی: تصویرسازی‌های کتاب بحرالفوائد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

10.30508/fhja.2023.2002173.1159

زهره سرابی؛ مصطفی لعل شاطری


مضامین «دیو سپید» و بازنمایی نمادین آن در شاهنامه‌نگاری عصر صفوی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1400، صفحه 96-113

10.30508/fhja.2023.1983004.1148

فرزانه لگزیان؛ مسعود رستگار مقدم؛ رضا بهرامی


مطالعه تجمل‌گرایی در آثار هنری امویان در شام و اندلس

دوره 2، شماره 5، شهریور 1400، صفحه 10-31

10.30508/fhja.2022.543107.1108

الهام اکبری؛ ابوالقاسم دادور


معرفی الگوی بهره گیری از نقاشی قهوه خانه در طراحی محیط بازی رایانه ای

دوره 2، شماره 4، خرداد 1400، صفحه 104-120

10.30508/fhja.2021.532141.1072

پریسا علیخانی؛ مهدی محمدزاده؛ بهروز مینایی