دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل بازنمایی مفاهیم فرهنگ و تمدن در نگاره‌ی دربار جمشید در شاهنامه‌ی طهماسبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1401

10.30508/fhja.2022.534385.1096

سحر ذکاوت؛ خشایار قاضی‌زاده


بررسی شرایط کارآفرینی و اشتغال زایی فارغ التحصیلان رشته هنر و صنایع فلز دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1401

10.30508/fhja.2022.545867.1114

اکرم محمدی زاده؛ الهام یوسفی


بررسی تصویرگری نسخه خطی پزشکی مصورذخیره خوارزمشاهی محفوظ درکتابخانه ملی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.30508/fhja.2022.547261.1119

حامد ممکن


ارائه الگوی طراحی سبک در بازی تلفن همراه براساس نقاشی مکتب قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1401

10.30508/fhja.2022.546869.1118

پریسا علیخانی؛ یونس سخاوت


خوانش آیکونولوژیک «گل» در مجموعه‌ی فتوکلاژهای «تصویر خیال» اثر بهمن جلالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30508/fhja.2022.550019.1127

لیدا شبانی آباده؛ الناز اعتمادی


مطالعه تزئینات و نقوش کاشی‌کاری آرامگاه خواجه ربیع مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401

10.30508/fhja.2022.555276.1131

لاله خرازیان؛ سمیه کوه جانی گوجی