دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پرسپکتیو در آثار چاپ سنگی سیدالشعرا (مطالعه موردی: تصویرسازی‌های کتاب بحرالفوائد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

10.30508/fhja.2023.2002173.1159

زهره سرابی؛ مصطفی لعل شاطری


بررسی شخصیت‌گزینی در تصویرسازی‌ انبیاء الهی در کتاب چاپ سنگی مثنوی الاطفال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

10.30508/fhja.2023.2008636.1165

فاطمه پیروزفر؛ مصطفی لعل شاطری


تحلیل تصاویر کتاب چاپ سنگی دله مختار مبنی بر نقد تکوینی (مطالعه موردی: نسخه 1330ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1402

10.30508/fhja.2023.2003434.1163

سیده سپیده مجتهدی؛ مصطفی لعل شاطری