دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تحلیل عناصر بصری قالی ایرانی در خوانش تصویری قالی شیخ صفی(موزه لس آنجلس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

10.30508/fhja.2021.530651.1071

مریم متفکرآزاد؛ محمد خزایی