نمایه نویسندگان

ا

 • اردلانی، حسین (نویسنده دوم و مسئول) نقش سینما در آگاه‌سازی مخاطب از طرحواره های جفری یانگ بر مبنای تحلیل شخصیت زن فیلم خفگی [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 32-47]
 • اسدی، کیمیا مقایسۀ تطبیقی خلوت فردی تا جمعی در مسکن سنتی و معاصر «نمونۀ موردی: خانۀ داروغه و خانه پدر و دختر مشهد» [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 106-123]
 • اسکندری ثانی، سحر بررسی ترکیب بصری کتیبه های پنجره فولادی دوره ی تیموری موزه آستان قدس رضوی [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 48-61]
 • اعتمادی، الناز خوانش آیکونولوژیک «گل» در مجموعۀ فتوکلاژهای «تصویر خیال» اثر بهمن جلالی [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 50-65]
 • اکبری، الهام مطالعه تجمل‌گرایی در آثار هنری امویان در شام و اندلس [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 10-31]
 • امین خندقی، جواد بررسی تزئینات کاشی‌کاری در مساجد دورۀ تیموریان (نمونۀ موردی: مسجد گوهرشاد مشهد و مسجد گوهرشاد هرات) [دوره 2، شماره 7، 1400]
 • اولیائی طبائی، سیده اکرم تاریخ شفاهی بافت قالی روستایی و عشایری استان فارس [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 10-25]

ب

 • برومند دانش، سید محمد بررسی مؤلفه‌های کهن‌الگوی سفر قهرمان در نقاشی «عبور واشنگتن از دلاور» [دوره 2، شماره 7، 1400]
 • بهرامی، رضا مضامین «دیو سپید» و بازنمایی نمادین آن در شاهنامه‌نگاری عصر صفوی [دوره 2، شماره 7، 1400]

ت

 • تقوی، مهسا تحلیل بیان استعاری «واسازی» در پوسترهای نوشتار-محور دهه 90 (در گالری طراحان آزاد) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 26-45]

ح

 • حنایی، تکتم تبیین مبانی اجتماعی معماری و شهرسازی اسلامی در قرآن، مبتنی بر گذار از سرمایه به نظریه اجتماعی [دوره 2، شماره 7، 1400]
 • حیدری، مجید تحلیل بیان استعاری «واسازی» در پوسترهای نوشتار-محور دهه 90 (در گالری طراحان آزاد) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 26-45]

خ

 • خرازیان، لاله مطالعۀ تزئینات و نقوش کاشی‌کاری آرامگاه خواجه ربیع مشهد [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 10-31]
 • خزایی، محمد تحلیل عناصر بصری قالی ایرانی در خوانش تصویری قالی شیخ صفی (موزه لس آنجلس) [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 88-105]

د

 • دادور، ابوالقاسم مطالعه تجمل‌گرایی در آثار هنری امویان در شام و اندلس [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 10-31]

ذ

 • ذکاوت، سحر تحلیل بازنمایی مفاهیم فرهنگ و تمدن در نگارۀ دربار جمشید در شاهنامۀ طهماسبی [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 32-49]

ر

 • رستگار مقدم، مسعود مضامین «دیو سپید» و بازنمایی نمادین آن در شاهنامه‌نگاری عصر صفوی [دوره 2، شماره 7، 1400]

س

 • سخاوت، یونس ارائه الگو برای استفاده از مکتب نگارگری قاجار در طراحی سبک بازی موبایلی [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 66-89]
 • سراوانی، فهیمه بررسی رویکرد صوفیانه نگاره های جلوس شاهانه دربار سلطان حسین بایقرا [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 46-63]

ش

 • شبانی آباده، لیدا خوانش آیکونولوژیک «گل» در مجموعۀ فتوکلاژهای «تصویر خیال» اثر بهمن جلالی [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 50-65]
 • شمیلی، فرنوش تبیین فرایند ادراک بصری در نگارگری با رویکرد به نظریه روان‌شناسی گشتالت (مطالعه موردی: سه نگاره از مکتب هرات شاهنامه بایسنقری) [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 62-87]
 • شمیلی، فرنوش تحلیل نشانه‌شناختی وجوه نمادین نقش‌مایه‌های بصری در نقاشی‌های منتخب از ناصر اویسی از دیدگاه پیرس [دوره 2، شماره 7، 1400]

ط

 • طبسی، محسن تبیین مبانی اجتماعی معماری و شهرسازی اسلامی در قرآن، مبتنی بر گذار از سرمایه به نظریه اجتماعی [دوره 2، شماره 7، 1400]
 • طلایی، مریم مقایسه تطبیقی ویژگی های کالبدی جداره های شهری (نمونه های موردی: راسته بالا و پایین خیابان مشهد و تربیت تبریز) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 66-85]

ع

 • عزیزی، محمدرضا تحلیل اسطوره شناختی اثر شنیداری غمنومۀ فریدون به‌نویسندگی پیمان قدیمی و آهنگسازی حسین علیزاده [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 84-103]
 • علیخانی، پریسا معرفی الگوی بهره گیری از نقاشی قهوه خانه در طراحی محیط بازی رایانه ای [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 104-120]
 • علیخانی، پریسا ارائه الگو برای استفاده از مکتب نگارگری قاجار در طراحی سبک بازی موبایلی [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 66-89]

غ

 • غفوری فر، فاطمه تبیین فرایند ادراک بصری در نگارگری با رویکرد به نظریه روان‌شناسی گشتالت (مطالعه موردی: سه نگاره از مکتب هرات شاهنامه بایسنقری) [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 62-87]

ف

 • فرکیش، هیرو تبیین مبانی اجتماعی معماری و شهرسازی اسلامی در قرآن، مبتنی بر گذار از سرمایه به نظریه اجتماعی [دوره 2، شماره 7، 1400]
 • فرهنگدوست، هادی تبیین مبانی اجتماعی معماری و شهرسازی اسلامی در قرآن، مبتنی بر گذار از سرمایه به نظریه اجتماعی [دوره 2، شماره 7، 1400]

ق

 • قاضی‌زاده، خشایار تحلیل بازنمایی مفاهیم فرهنگ و تمدن در نگارۀ دربار جمشید در شاهنامۀ طهماسبی [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 32-49]

ک

 • کشاورز، افروز نقش سینما در آگاه‌سازی مخاطب از طرحواره های جفری یانگ بر مبنای تحلیل شخصیت زن فیلم خفگی [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 32-47]
 • کوه جانی گوجی، سمیه مطالعۀ تزئینات و نقوش کاشی‌کاری آرامگاه خواجه ربیع مشهد [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 10-31]

ل

 • لگزیان، فرزانه مضامین «دیو سپید» و بازنمایی نمادین آن در شاهنامه‌نگاری عصر صفوی [دوره 2، شماره 7، 1400]

م

 • متفکرآزاد، مریم تحلیل عناصر بصری قالی ایرانی در خوانش تصویری قالی شیخ صفی (موزه لس آنجلس) [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 88-105]
 • متولی حقیقی، هادی مقایسه تطبیقی ویژگی های کالبدی جداره های شهری (نمونه های موردی: راسته بالا و پایین خیابان مشهد و تربیت تبریز) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 66-85]
 • مجتبوی، سیده مریم مقایسۀ تطبیقی خلوت فردی تا جمعی در مسکن سنتی و معاصر «نمونۀ موردی: خانۀ داروغه و خانه پدر و دختر مشهد» [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 106-123]
 • مجتبوی، سیده مریم بررسی تزئینات کاشی‌کاری در مساجد دورۀ تیموریان (نمونۀ موردی: مسجد گوهرشاد مشهد و مسجد گوهرشاد هرات) [دوره 2، شماره 7، 1400]
 • مجیدزاده، کیهان طراحی رابط‌کاربری وب‌سایت طراحان گرافیک بر پایه نظریه گشتالت [دوره 2، شماره 7، 1400]
 • محمدزاده، جعفر تبیین فرایند ادراک بصری در نگارگری با رویکرد به نظریه روان‌شناسی گشتالت (مطالعه موردی: سه نگاره از مکتب هرات شاهنامه بایسنقری) [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 62-87]
 • محمدزاده، مهدی معرفی الگوی بهره گیری از نقاشی قهوه خانه در طراحی محیط بازی رایانه ای [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 104-120]
 • محمدی زاده، اکرم بررسی شرایط کارآفرینی و اشتغال زایی فارغ التحصیلان رشته هنر و صنایع فلز دانشگاه هنر اسلامی تبریز [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 90-105]
 • ملکی، قدریه تحلیل نشانه‌شناختی وجوه نمادین نقش‌مایه‌های بصری در نقاشی‌های منتخب از ناصر اویسی از دیدگاه پیرس [دوره 2، شماره 7، 1400]
 • ممکن، حامد بررسی تصویرگری نسخه خطی پزشکی مصورذخیره خوارزمشاهی محفوظ درکتابخانه ملی ایران [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 106-123]
 • مینایی، بهروز معرفی الگوی بهره گیری از نقاشی قهوه خانه در طراحی محیط بازی رایانه ای [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 104-120]

و

 • واسعی، فریناز بررسی تزئینات کاشی‌کاری در مساجد دورۀ تیموریان (نمونۀ موردی: مسجد گوهرشاد مشهد و مسجد گوهرشاد هرات) [دوره 2، شماره 7، 1400]

ی

 • یوسفی، الهام بررسی شرایط کارآفرینی و اشتغال زایی فارغ التحصیلان رشته هنر و صنایع فلز دانشگاه هنر اسلامی تبریز [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 90-105]