طراحی رابط‌کاربری وب‌سایت طراحان گرافیک بر پایه نظریه گشتالت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

طراح فضای مجازی

چکیده

بیان مسئله: طراحی رابط‌کاربری وب‌سایت دارای استاندارد ثبت شده نیست، بلکه دارای شیوه‌ای است که از تجربیات به‌دست آمده از زمان به‌وجود آمدن وب‌سایت‌ها تا امروز پدید آمده و به نوعی استاندارد تبدیل شده است. با توجه به این‌که در گذشته پژوهشی در این موضوع انجام نشده، در این مقاله سعی بر آن شده که به کشف الگوی تاثیرگذار برای طراحی رابط‌کاربری وب‌سایت‌های هنری به ویژه وب‌سایت‌های طراحان گرافیک بپردازد.

هدف پژوهش: هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی مسیری در جهت طراحی و بهینه‌سازی آن یک رابط‌کاربری مناسب با تاثیرپذیری از نظریه گشتالت است. همین‌طور به بررسی عوامل تاثیرگذار در موفقیت یک وب‌سایت با محوریت طراحی گرافیک پرداخته شده که با توجه به نظریه گشتالت بهینه شده است. سعی بر آن است با مطالعه و پیروی از نظریه گشتالت شیوه و روشی را کسب نمود که با کمک آن رابط‌کاربری وب‌سایت‌ها به ویژه رابط‌کاربری وب‌سایت طراحان گرافیک را بهبود بخشید.

روش پژوهش: در این تحقیق به پردازش اطلاحات به شیوه تحلیلی و نیز با مطالعه و شناخت نظریه گشتالت به تحلیل و بررسی پرداخته شده است. مطالعه به صورت توصیفی تحلیل بوده و روش جمع‌آوری اطلاعات با کمک فیش‎برداری از مقالات، کتب و دانشنامه‌ها است.

نتیجه‌گیری: وب‌سایت‌های طراحان گرافیک مانند گالری آثار به معرفی و کمک به مخاطب برای درک سبک هنری هنرمند می‌پردازد. بهتر است رابط‌کاربری وب‌سایت‌های طراحان گرافیک توسط خود هنرمند طراحی شده و با همکاری متخصص توسعه وب ایجاد و اجرا شود. در هنگام ساخت یک وب‌سایت می‌بایست در اولین قدم به سهولت استفاده از وب‌سایت و محتوای آن توجه ویژه داشت و سپس آن را با رویکردهای روان‌شناختی و زیبایی‌شناسی در هم آمیخت تا نتیجه آن استفاده هرچه ساده‌تر همراه با جذابیت و همچنین تأثیر ذهنی مثبت از وب‌سایت باشد. نیز وب‌سایت‌ها برای ارائه خدمات هرچه بهتر و بهینه‌سازی نیاز مستمر به بروزرسانی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Graphic Designers Website UI Design Based on Gestalt Theory

نویسنده [English]

  • Keyhan Majidzade
Virtual Space Designer
چکیده [English]

The design of the user interface of the website does not have a registered and specific standard, but it has an order and a method that arose from the experiences gained since the creation of the websites until today, and in a way it has become a standard and model. Optimum experiences by combining technology with psychological and aesthetic approaches. Considering that there has been no research in this field in the past, this article tries to discover an effective model and method for designing the user interface of art websites, especially the websites of graphic designers. It also tries to design the user interface of the website in order to study and understand Gestalt theory. Although the main purpose of this research is not to teach the construction and operation of the website and the design and implementation of the user interface, and these trainings can be obtained through various classes and textbooks, but an attempt has been made to discover a suitable site. a practical model for improving and optimizing the user interface of graphic designer websites. A pattern that can create the most positive impact in the mind of the audience by following it and also has the most harmony with the artistic style of the graphic designer of the website owner. In order to better understand the concept and purpose of this research, it has been tried to fully and comprehensively explain the things that are needed to create and launch a website and can be used in the analysis and review of the website and user interface. Obviously, in this research, the factors that are related to graphic art in the process of creating a website and have a role in creating the user interface of the website have been further analyzed and investigated. Browsing and searching in different sources in the field of the subject of study shows that in Iran, no research has been done in the field of analyzing and reviewing the design of the user interface of graphic designer websites. Communication with features and principles of user interface design for online stores, news and entertainment websites and government bodies with a general audience or comparing the characteristics of visual elements and user interface in order to attract the audience, between two or more websites. There are many theories from the past to the present that can be used to optimize the user interface design of a website or any other application. But in this research, with emphasis on Gestalt theory, the factors affecting the optimization of user interface design have been analyzed and investigated. Obviously, for a better understanding, one must first understand Gestalt theory. In the same way, the effective factors in the success of a website centered on art and graphic design have been investigated, which are optimized based on Gestalt theory. Nowadays, due to the advancement of technology and the digital world, people's connection with the Internet, especially websites, has increased. There are few people who do not turn to the Internet to watch movies, listen to new music or even read and act in traditional ways. All these facilities can be used with minimal cost and time loss. But it should be noted that the use of websites is not limited to these few cases and it can be safely said that the infinite use of websites is beyond the study scope of this research. Based on the Gestalt theory and its rules, to design a good user interface, users and their personality traits should be identified as much as possible. It is possible to take advantage of the smallest features and characteristics that a user can have to design a user interface. The components that can be examined are: place of residence, average age of the clients, occupation and profession, taste, lifestyle, recreation and leisure time, nutrition and all the characteristics that a person can have.

Purpose: The purpose of this research is to investigate a method for designing and optimizing a suitable user interface with the influence of Gestalt theory. In the same way, the effective factors in the success of a website based on graphic design that is optimized based on Gestalt theory have been investigated.

Research Hypothesis: It is an attempt to find a way and a method to improve the user interface of websites, especially the user interface of graphic designer websites, by studying and following Gestalt theory.

Research Method: In this research, information processing has been analyzed analytically and also by studying and understanding Gestalt theory. This research is descriptive and analytical and the method of collecting information is sampling from articles, books and encyclopedias.

Conclusion: Graphic designer websites like art galleries help to introduce and understand the artistic style of the artist to the audience. It is better that the user interface of the graphic designer's website is designed by the artist himself and created and implemented in cooperation with the web development specialist. In building a website, the first step should be to pay special attention to the ease of use of the website and its content, and then combine it with psychological and aesthetic approaches so that the result is as simple as possible with attractiveness and a positive mind. Website Effectiveness Also, websites should be updated constantly to provide better services and optimization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Website
  • User Interface
  • Gestalt Theory
  • Graphic Designers