موضوعات = نگارگری
تحلیل بازنمایی مفاهیم فرهنگ و تمدن در نگاره‌ی دربار جمشید در شاهنامه‌ی طهماسبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1401

10.30508/fhja.2022.534385.1096

سحر ذکاوت؛ خشایار قاضی‌زاده


معرفی الگوی بهره گیری از نقاشی قهوه خانه در طراحی محیط بازی رایانه ای

دوره 2، شماره 4، خرداد 1400، صفحه 104-120

10.30508/fhja.2021.532141.1072

پریسا علیخانی؛ مهدی محمدزاده؛ بهروز مینایی